Thanh niên được cave nhờ cắt nhúm lông lồn

Chính anh bây giờ cũng không biết mình đang làm cái gì, và như thế nào nữa. Tự dưng lại có một cục vàng từ trên trời rơi xuống như thế này, đây đúng là có mưa trong ngày hạn hán mà. Tuy không biết chuyện gì sảy ra với người con gái đứng đường này. Nhưng việc may mắn như thế, thì cho dù anh bây giờ là thằng ngu cũng phải bắt buộc đồng ý. Thế nên, sau khi chứng kiến nhúm lông lồn tuyệt đẹp đang đung đưa trước gió đó. Thì anh cũng nghe theo chỉ định luôn, bắt đầu làm việc theo người con gái này nói. Tất nhiên, làm việc thì cũng phải có công chính vì điều này. Mà anh cũng đã được một ngày sung sướng trên cái cơ thể bốc lửa đó.